logo

Arkana Wielkie

GŁUPIEC


Karta ukazuje wędrowca, młodą osobę, która dopiero wyrusza w świat ale nie ma do końca sprecyzowanego celu. Głupiec wszędzie czuje się obco, ciągle poszukuje swego miejsca na ziemi. Cały jego dobytek to tobołek zawieszony na kiju. Karta symbolizuje niekonsekwencję, dziwaczne zachowanie ale również zerwanie z tradycjami i nowe spojrzenie na świat. Żywiołem przypisanym do Głupca jest powietrze, zaś planetą Uran. Pod względem zdrowotnym, Głupiec przestrzega przed chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego, wrodzonymi chorobami układu hormonalnego, krwionośnego czy cukrzycą.

MAG


Karta prezentuje osobę dążącą do poznania prawdy o istocie duszy i materii za sprawą zgromadzonych artefaktów. Mag symbolizuje twórcze ćwiczenia ducha i woli oraz rozwój naukowy. To człowiek, który osiągnął pewien poziom wiedzy, dający możliwość podejmowania decyzji niezależnie od innych. Symbolizuje w dużym stopniu człowieka sukcesu, który zdobył go dzięki swemu uporowi i talentowi. Żywiołem przypisanym do Maga jest powietrze, zaś planetą - Merkury.
W sferze zdrowotnej karta kieruje uwagę na system oddechowy, narządy związane z mową, ewentualne (poważne) problemy ze słuchem czy kwestię alergii wziewnej.

ARCYKAPŁANKA


Arcykapłanka reprezentuje w nas mądrość, wiedzę, intuicję, skrywane emocje, każe nam zwrócić swoją uwagę na przeczucia oraz sny. Symbolizuje żeński aspekt naszej natury. Wskazuje na rozwój talentów, ciepłą, empatyczną osobowość, niezwykle dojrzałe podejście do związków i zakładania rodziny. Żywiołem przypisanym do Arcykapłanki jest woda, zaś planetą - Księżyc. W sferze zdrowotnej Arcykapłanka kieruje uwagę ku obszarom związanym z płodnością (u obojga partnerów mogą się pojawić schorzenia układu rozrodczego, czy też problemy z płodnością o podłożu psychologicznym)

CESARZOWA


Cesarzowa jest symbolem wysublimowanej elegancji, kobiecości, ciepła, dobroci i kreatywności, będzie zachęcać do działań, w których takie aspekty można odnaleźć. Dlatego też może przywodzić na myśl wszelkie obszary życia, gdzie można jej przymioty twórczo wykorzystać. Żywiołem przypisanym do Cesarzowej jest ziemia, zaś planetą - Wenus. Zdrowotnie, karta w negatywnym aspekcie sugeruje przyjrzenie się medycznie kwestiom poprawiania stałych defektów wyglądu (jak np. blizny) lub ściśle dermatologicznym (prawdopodobnie mogą wystąpić różne dolegliwości skórne).

CESARZ


Karta Cesarz to symbol władcy i autorytetu ojcowskiego, patronuje takim cechom jak rozsądek, odpowiedzialność, dojrzałość. Przypisana mu jest władza, odwaga, wspomniana już odpowiedzialność, stałość postępowania, siła charakteru. W negatywnym aspekcie karta Cesarza może ujawniać szereg niekorzystnych cech, takich jak skłonność do tyranizowania innych, przekonanie o własnej nieomylności, czy też grubiaństwo. Żywiołem przypisanym do Cesarza jest ogień, zaś znakiem zodiaku - Baran. W kwestii zdrowia Cesarz przestrzega przed ewentualnymi problemami z migreną, chorobami zatok, nosa i oczu, możliwym udarem mózgu, jak i zwykłym przepracowaniem.

ARCYKAPŁAN


Arcykaplan uosabia autorytet moralny i duchowy, pewien konserwatyzm poglądów, ale i mądrość, doświadczenie życiowe, dostojeństwo. Żywiołem przypisanym do Arcykapłana jest ogień, zaś znakiem zodiaku - Byk. Zdrowotnie Arcykapłan sugeruje, by uważać na choroby dziedziczne, typu cukrzyca czy schorzenia układu krążenia oraz choroby nowotworowe. Warto też uważać na konkretne choroby skórne typu czerniak oraz lżejsze dolegliwości dermatologiczne (np. uczulenie na kosmetyki lub chemię gospodarczą).

KOCHANKOWIE

Karta Kochankow wskazuje na niepewność sytuacji. Patronuje kwestiom związanym z uczuciami, emocjami, relacjami międzyludzkimi. Na karcie umieszczono kobietę i mężczyznę, którzy stoją przed jakimś wyborem. To daje im nadzieję na pomyślną przyszłość, wskazuje na ważny, być może przełomowy etap w życiu. Żywiołem przypisanym do Kochanków jest powietrze, zaś znakiem zodiaku - Bliźnięta. W sprawach zdrowotnych, karta Kochanków wskazuje na nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu związane z działaniem hormonów (dotyczące przysadki, niedoczynności tarczycy, trzustki, i innych funkcji regulowanych przez hormony) menopauzę, andropauzę, w sprawach ściśle kobiecych - zespół napięcia przedmiesiączkowego.

RYDWAN

Karta Rydwan przedstawia kogoś energicznego, przebojowego, wytrwałego, zawdzięczającego sobie swoje osiągnięcia, jak i nastawionego na sukces. Pozytywne cechy powiązane z kartą Rydwanu to między innymi: przedsiębiorczość, umiejętność skoncentrowania się na własnych celach, rozwaga, umiejętność panowania nad emocjami, zdolności interpersonalne służące mediacji i rozwiązywaniu konfliktów. Żywiołem przypisanym do Rydwanu jest woda, zaś znakiem zodiaku - Rak. W sprawach zdrowotnych zwraca uwagę na problemy natury neurologicznej, jak ewentualność wystąpienia choroby Parkinsona, porażenia mózgowego, różnego rodzaju niedowłady, kłopoty ze wzrokiem pochodzenia neurologicznego, nerwobóle i migreny.

SPRAWIEDLIWOŚĆ


Karta Sprawiedliwość wskazuje na dobry moment, by uporządkować swoje życie, dokonać pewnego rodzaju bilansu, rozeznania. Jednocześnie przypomina o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Należy więc działać rozważnie i jak mówi przysłowie, „działać roztropnie, a zawsze patrzeć końca”, czyli postępować rozważnie i starać się przewidzieć skutki swoich działań. Żywiołem przypisanym do Sprawiedliwości jest powietrze, zaś znakiem zodiaku - Waga.Zdrowotnie, karta Sprawiedliwości przestrzega przed chorobami trzustki, śledziony nerek i ogólnie układu moczowego.

PUSTELNIK


Karta przedstawia samotnika, starszego człowieka, przewodnika duchowego, osobę, która ma bardzo refleksyjną duszę. Symbolika tej karty to poszukiwanie prawdy w oparciu o własne możliwości umysłowe. Pustelnik to osoba, która świadomie wybiera duchową ścieżkę w odcięciu od zinstytucjonalizowanych form. Swoją mądrość uzyskuje w oparciu o własne przemyślenia, z dala od ludzi. Żywiołem przypisanym do Pustelnika jest ziemia, zaś znakiem zodiaku - Panna. W sprawach zdrowotnych karta zwraca uwagę na choroby przewlekle, psychosomatyczne, depresję oraz dolegliwości wieku starczego.

KOŁO FORTUNY


Koło fortuny to karta losu. Oznacza zmianę, która odmieni któryś z aspektów Twego życia. Symbolika tej karty mówi o powtarzalności procesów zachodzących w świecie. Karta wskazuje na takie cechy, jak umiejętność dostosowania się do okoliczności, wiarę w dobry obrót spraw, koncentrację na określonym celu, determinację, umiejętność improwizacji, czy też umiejętność wykorzystania życiowej szansy. Żywiołem przypisanym do Koła fortuny jest ogień, zaś planetą Jowisz. W kwestii zdrowotnej, negatywny aspekt Koła Fortuny przestrzega przed kłopotami ze strony wątroby i trzustki, ewentualnym mechanicznym uszkodzeniem śledziony.

MOC

Karta Moc reprezentuje siłę ciała i męstwo ducha. Cechy jej przypisane to: odwaga, determinacja, pewność siebie, witalność. Symbolizuję osobę dbającą o witalność i dobrą formę ale również posiadającą znakomitą kondycją psychiczną: jest zrównoważona, potrafi zapanować nad swoimi emocjami, charakteryzuje się wytrwałością i samodyscypliną. Wyczuwa się drzemiący w niej potencjał. Żywiołem przypisanym do Mocy jest ogień, zaś znakiem zodiaku - Lew.
W sferze zdrowotnej, karta Mocy ostrzega przed: nadmierną sennością lub bezsennością, osłabieniem, obniżeniem zdolności obronnych organizmu, anemią.

WISIELEC

Karta Wisielca wskazuje na sytuację, w której albo niewiele zależy od nas i jest to dobry moment na zrobienie kroku w tył i refleksję, albo przeciwnie, doszliśmy pod pewnym względem do kresu wytrzymałości i jednak szykują się zmiany, bardziej wewnątrz nas, niż w otoczeniu. Pozytywnym przesłaniem karty Wisielca jest przewartościowanie, konieczne, by ruszyć do przodu po okresie zastoju. Żywiołem przypisanym do Wisielca jest woda, zaś planetą - Neptun.
W kwestii zdrowia, karta Wisielca przestrzega przed przemęczeniem, zachwianiem w sferze psychicznej (podatność na choroby psychiczne i uzależnienie od różnych środków psychoaktywnych).

ŚMIERĆ

Karta Śmierci symbolizuje totalną transformację, zapewne wkrótce coś się zakończy, by dać początek czemuś nowemu. To, co przed nami nie powinno budzić w nas przerażenia. Przyszłość przyniesie bowiem lepsze perspektywy, niż byśmy się spodziewali. To, co nas ogranicza, odejdzie do przeszłości. Karta wskazuje, że to dobry moment na pozbycie się wszelkiego rodzaju balastu, czy to przykrych doświadczeń, czy bolesnych wspomnień. Zatem można spodziewać się zakończenia relacji miłosnej lub przyjaźni, zmiany pracy lub miejsca zamieszkania. Karta kieruje myśl ku temu, co nowe, lepsze. To swojego rodzaju nowy początek, otwarcie na zmianę światopoglądu, nawyków, przyzwyczajeń. Żywiołem przypisanym do Śmierci jest woda, zaś znakiem zodiaku - Skorpion.
Zdrowotnie dana karta nie ostrzega przed konkretnym schorzeniem, a chorobą w ogóle.

UMIARKOWANIE


Karta umiarkowania sugeruje etap, w którym odnajdziemy życiową równowagę, w sprawach życia codziennego będziemy spokojni i zdystansowani. Karta przynosi nadzieję pozytywnego rozstrzygnięcia toczących się akurat spraw. Symbolizuje zgodę, przebaczenie, pojednanie, pozytywne relacje w pracy i poza nią, odnowienie pewnych kontaktów, na których nam zależy. Żywiołem przypisanym do Umiarkowania jest ogień, zaś znakiem zodiaku - Strzelec
W sprawach zdrowotnych karta ostrzega przed problemami z równowagą, dolegliwościami ortopedycznymi (typu haluksy), zwichnięciami, dysplazją stawów biodrowych i zakrzepicą.

DIABEŁ

Diabeł to pan świata fizycznego, symbol naszych skłonności do zdobywania i gromadzenia dóbr materialnych, czy też schlebiania naszej próżności. Karta ujawnia cechy, i skłonności, które, o ile nad nimi nie zapanujemy, mogą przynieść nam więcej szkody niż pożytku. Ogólnie, może to być tendencja do zatracania się w przyjemnościach, prowadząca do nałogów. Karta Diabła wskazuje również na dużą rolę seksu w czyimś życiu. Żywiołem przypisanym do Diabła jest ziemia, zaś znakiem zodiaku - Koziorożec
Zdrowotnie: należy uważać na ewentualną możliwość zarażenia się chorobą weneryczną, a ogólnie na różne stany zapalne.

WIEŻA

Wieża jest kartą powrotu i opamiętania. Przypomina o naszym miejscu na Ziemi. Symbolizuje w pewien sposób ingerencję sił wyższych. Karta ta może wskazywać również na fundamentalną przemianę wewnętrzną, np. zmianę światopoglądu, wiedzy odnośnie pewnych kwestii czy też odkrycie sedna czyichś zamierzeń względem nas. Wieża może również obrazować ograniczenia, jakie sami na siebie nakładamy, czy skłonność do separowania się od innych. Warto pamiętać, że mamy w sobie moc, by to zmienić. Może się tak zdarzyć, że los nam w tym dopomoże, zsyłając coś, co zmieni nas od środka. Żywiołem przypisanym do Wieży jest ogień, zaś planetą - Mars.
W kwestii zdrowotnej karta sugeruje aby uważać na schorzenia układu kostnego i choroby, które mogłyby nękać kręgosłup i rdzeń kręgowy.

GWIAZDA

Gwiazda wskazuje na niezwykły okres w życiu. Wszystko, czego się podejmiesz, uda Ci się. To karta rozwoju osobistego, wykorzystywania swoich talentów na wielu polach, trafionych inwestycji finansowych. Wszystko będzie Ci sprzyjać. Będziesz emanować szczęściem i harmonią wewnętrzną, a to sprawi, że ludzie będą szukali Twojego towarzystwa. Cechy przyporządkowane karcie Gwiazdy w aspekcie pozytywnym to m.in. wrażliwość, intuicja, kreatywność, otwartość, oryginalność, pewność siebie, inteligencja, inwencja twórcza
W negatywnym aspekcie, karta może ukazywać nadwrażliwość, zagubienie, niechęć do wykorzystania pojawiających się nowych możliwości. Żywiołem przypisanym do Gwiazdy jest powietrze, zaś znakiem zodiaku - Wodnik.
W sferze zdrowotnej karta ostrzega przed różnego rodzaju chorobami układu oddechowego oraz dolegliwościami rąk (w szerokim zakresie, nie tylko dłoni).

KSIĘŻYC

Karta Księżyc wskazuje na zmienność, złudzenia, marzenia. Ukazuje wrażliwość, podatność na wpływy, ale też intuicję, kreatywność, delikatność, altruistyczne podejście. Kieruje myśli ku temu, co w nas nieuchwytne, tajemnicze, ku naszemu wnętrzu. Karta Księżyca wspiera działania twórcze, podejście intuicyjne, kreatywne realizowanie nas, naszych pomysłów. Odnosi się również do kobiecości, kobiecego aspektu psychiki, ciąży, macierzyństwa i rodziny. Żywiołem przypisanym do Księżyca jest woda, zaś znakiem zodiaku - Ryby.
W sensie zdrowotnym karta Księżyca przestrzega przed dolegliwościami ze strony żołądka, przełyku, alergiami pokarmowymi, zatruciami pokarmowymi oraz niewłaściwym odżywianiem i jego konsekwencjami.

SŁOŃCE

Słońce to jedna z najbardziej pozytywnych kart. Do tego stopnia, że w rozkładzie kart potrafi osłabiać wpływ tych negatywnych, znajdujących się obok niej. Symbolizuje przenikliwość, energię, dotarcie do sedna rozpatrywanych kwestii, pozytywne zmiany, podróże, spełnienie zawodowe. Może wskazać na nową przyjaźń lub udany związek miłosny, zaś w rodzinie pojawienie się kolejnego dziecka (tak w sensie oczekiwania, jak i faktu narodzin). Żywiołem przypisanym do Słońca jest ogień przynoszący życie i blask.
W sferze zdrowotnej, karta Słońca ostrzega przed chorobami typu kardiologicznego, chorobami krwi, czy też problemami z ciśnieniem.

SĄD OSTATECZNY

Karta Sądu może budzić skojarzenia z końcem świata. Tymczasem jest to karta, która może prowadzić ku wyzwoleniu i wewnętrznej przemianie. Karta Sądu wspiera osoby, które zdecydowały się zmienić pewne sprawy w swoim życiu. Da im odczucie przebudzenia, gotowość do pozostawienia za sobą wszelkich krępujących ich doświadczeń jak zbędnego balastu. Dzięki temu zyskają impuls do tworzenia wszystkiego od nowa, powtórnego przebaczenia, otwarcia na wszystko, co nowe. Żywiołem przypisanym do Sądu jest ogień, zaś planetą - Pluton.
Pod względem zdrowotnym, karta może wskazywać na choroby ostatniego odcinka układu pokarmowego (w tym choroby nowotworowe tej okolicy).

ŚWIAT

Karta Świat wskazuje na to, że w danym momencie osiągnęliśmy określony poziom duchowej wiedzy. Możemy w pełni cieszyć się równowagą w naszym życiu i dobrem, którego doświadczamy. To także chwila docenienia tego, co osiągnęliśmy, kim się staliśmy. Bardzo możliwe, że sprawy będą układać się po naszej myśli, będziemy też mogli korzystać z efektów wcześniej podjętych starań. Będziemy promieniować szczęściem, emanować dobrocią i tolerancją. Żywiołem przypisanym do Sądu jest ziemia, zaś planetą - Saturn.
W aspekcie zdrowotnym karta Świat mówi, że należy wystrzegać się zachowań kompulsywnych jak np. palenie, poza tym istnieje skłonność do konkretnych przypadłości natury psychicznej, należą do nich nerwice, depresja oraz lęki.

Portal ezowymiar.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.