logo

Regulamin usługi Stolik wróżb

§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usług: Stolik wróżb - kod sms na stronie www ezowymiar.pl. Organizatorem Usługi jest "Vision IT" Daniel Kawa z siedzibą w Tarnowie, ul. Orkana 136B, 33-100 Tarnów, NIP:685 - 225 - 47 - 28, tel 602 226 938 (zwany dalej "Organizatorem") Usługa jest oferowana na terenie Polski. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę. Organizator zastrzega sobie możliwość przerw w przypadku awarii technicznych lub aktualizacji strony www ezowymiar.pl Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usługi.

§2 Korzystanie z Usług
1 Za usługę uważa się wyświetlenie Wróżby dla Użytkownika (Wróżba dotyczy tematu wybranego przez Użytkownika)
2. Użytkownik, który chce uzyskać usługę:
- wybiera określony temat Wróżby oraz typ Wróżby (typ Wróżby dotyczy sposobu prezentacji - na stronie www lub na e-maila)
- wybiera karty tarota wg instrukcji podanych w formularzu zamawiania Wróżby
- przesyła sms na podany w formularzu zamawiania Wróżby numer (koszt smsa wynosi 23,37zł z vat przy wróżbie wyświetlanej na stronie oraz 30,75zł z vat przy wróżbie wysyłanej na maila)
- płatność jest realizowana za pomocą operatora przelewy24.pl
- po podaniu kodu sms wróżba jest wyświetlana na stronie bądź wysyłana na maila - w zależności od typu wybranej usługi
- informacje podawane przy zamawianiu wróżby służą jedynie przesłaniu Wróżby
§3 Odpowiedzialność organizatora

1. Informacje otrzymywane przez Użytkownika we wróżbie nie mają charakteru wiążących porad, za ewentualne stosowanie się do nich odpowiedzialność ponosi WYŁĄCZNIE Użytkownik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi. informacje i porady udzielane w ramach świadczenia Stolik wróżb. W szczególności Organizator nie odpowiada za wszelkie konsekwencje, w tym szkody powstałe na skutek porad udzielanych we wróżbach.
2. Organizator nie odpowiada również za ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treść wróżby.

$4 Postanowienia końcowe
1. Reklamacje dotyczą tylko aspektu technicznego (brak dostarczenia wróżby), treść wróżby otrzymanej przez Użytkownika nie podlega reklamacji.
2. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail:reklamacje@ezowymiar.pl
3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub bez podania przyczyny. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie ezowymiar.pl

Portal ezowymiar.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.