logo

Wpływ słońca na nasze życie

27.02.2014 17:01 | Autor: Estella

Osobowość osoby w jakimś stopniu kształtowana jest zależności od tego, w jakim układzie względem planet znajduje się Słońce i Księżyc w momencie narodzin. Słońce będzie oddziaływać na urodzonego chłopczyka, na dziewczynkę - Księżyc. Istotna jest też dokładna pora narodzin (jaka to część doby), a także miejsce narodzin.

Jeżeli narodziny wypadły na godziny południowe, kiedy Słońce znajduje się w danej miejscowości w zenicie, czyli na najwyższym punkcie nieba, w X domu (system domów horoskopu powstaje na skutek dobowego obrotu Ziemi wokół własnej osi, tzw. motus secundus, w odróżnieniu od motus primus - rocznego obrotu Słońca po zodiaku). Bardzo możliwe, że danej osobie pisane będą wybitne zasługi, publiczne stanowiska lub jedno i drugie.

Narodziny w godzinach nocnych, przykładowo równo o północy, kiedy Słońce znajduje się najniżej, albo innymi słowy w IV domu (w przybliżeniu "nadir", co oznacza po arabsku dół) sugerują większy potencjał fizyczny i umysłowy pod koniec życia. Niektórzy sugerują, że osoby urodzone przy takim układzie astrologicznym mogą żyć nieco krócej. Horoskop główny - zwany horoskopem radix ( z łaciny "radix" znaczy korzeń) tworzy się na podstawie dokładnego obrazu nieba - układu planet i gwiazd w porze narodzin.

Istnieje przekonanie o trzech typach konstelacji, które mogą nie stanowić o dobrym, pomyślnym układzie gwiazd dla narodzonej osoby. Są to:
a) układ planet, w którym Słońce znajduje się w VI domu horoskopu, (pora po zachodzie słońca). Miałoby to rzekomo sugerować słabą kondycję fizyczną i skłonność do zapadania na różne choroby.
b) konstelacja, w ramach której Słońce w horoskopie urodzenia znajduje się w VIII domu, przypisanym śmierci. Taki układ również miałby sugerować niezbyt dobrą kondycję fizyczną.
c) pozycja Słońca w XII domu w momencie narodzin. Taki układ jest związany z negatywnym splotem okoliczności, z kłopotami, zmartwieniami, wypadkami. Rzekomo ma zapowiadać słabość organizmu, a w sensie życiowym, trudny start i taką młodość (możliwy niedostatek, który miałby trwać do 14 roku życia dziecka. Jeżeli przy tym układzie gwiazd i planet w najbliższej rodzinie urodzonego dziecka jest osoba spod znaku Ryb, istnieje szczególnie duże zagrożenie dotknięcia domu przez chorobę alkoholową (osoby w znaku Ryb są szczególnie podatne na nałogi). Niewykluczone, że niski status materialny rodziny będzie z tym związany.

Pozycje Słońca mogą mieć negatywny aspekt w wypadkach, gdy gwiazda znajduje się w znakach leżących na 90 oraz 180 stopni od znaku Lwa (względem którego Słońce ma duże, wręcz patronalne znaczenie).
Negatywny układ gwiazd w momencie narodzin jest związany z usytuowaniem Słońca na 90 stopni od znaku Lwa – (co wskazuje na znak Byka) oraz o 180 stopni w przypadku Skorpiona (co wskazuje na znak Wodnika). Tym samym Słońce może nie do końca pozytywnie oddziaływać na pomyślność osoby urodzonej pod patronatem układów gwiazd, podległych wymienionym znakom. Będą to te usytuowane na 90 czy 180 stopni od znaku Lwa, a więc będą to II i VIII dom horoskopu. Jeśli chodzi o znaki Byka i Skorpiona (na 90 stopni od znaku Lwa,), wskazują one na domy V i XI horoskopu, podporządkowane Wodnikowi. Znak Wodnika znajduje się o 180 stopni od znaku Lwa, czyli w opozycji do niego. Jeżeli podane domy horoskopu wypadają na znaki zodiakalne, które mają Słońce w pozytywnym aspekcie – to wpływy Słońca w tych znakach ulegną osłabieniu. W przypadku zaistnienia w układzie gwiazd i planet II domu horoskopu w znaku Byka, Skorpiona, czy Wodnika negatywny aspekt, jaki ma Słońce na te znaki zodiaku zostanie tylko spotęgowany. Podobnie będzie w przypadku ujawnienia się VIII lub XI domu horoskopu w znakach Byka, Skorpiona, czy Wodnika.

Podobnie, tego typu uwarunkowania można odnieść do innych gwiazd, nie tylko Słońca. Księżyc, powiązany ze znakiem Raka, będzie w negatywnym aspekcie w znakach usytuowanych o 90 i 180 stopni od zwrotnika Raka: w znaku Barana, Wagi i Koziorożca.
Jowisz powiązany z ze znakami Strzelca i Ryb, będzie mieć negatywny aspekt w znakach przeciwstawnych, czyli odpowiednio w znaku Bliźniąt i znaku Panny (a także odpowiednio, znaki usytuowane w kwadraturze Bliźniąt i Panny).

Portal ezowymiar.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.