logo

Chiromancja czyli sztuka wróżenia z dłoni

12.01.2014 18:17 | Autor: Anika

Chiromancja to innymi słowy sztuka odczytywania z dłoni informacji dotyczących charakteru i predyspozycji danego człowieka. Najstarsze zachowane zapisy, które jej dotyczą, pochodzą sprzed pięciu tysięcy lat, z terenu obecnych Chin, Indii oraz ogólnie Bliskiego Wschodu. Chińczycy podchodzili do tej dziedziny dosyć poważnie, traktowali linie dłoni jak pewnego rodzaju cielesny dokument do interpretacji. Jest też wielce prawdopodobne, że Hindusi na jego podstawie usiłowali zbadać tajniki ludzkich charakterów. Możliwe, że starali się także dociec przyczyn ewentualnych schorzeń. Babilończycy i starożytni Egipcjanie starali się z układu linii na wewnętrznej stronie dłoni przepowiedzieć przyszłe zdarzenia. Wnioski te wysnuwali, dopatrując się podobieństwa linii do układów gwiazd na sklepieniu niebieskim. Stąd też - czyli z astrologii - pochodzą też nazwy poszczególnych układów linii, które utrzymały się po dziś dzień.

Obecnie sztuka czytania z ludzkiej dłoni nie znajduje uznania w świecie nauki. Tym bardziej zaskoczyć może fakt, że prawie do końca XVIII w. była powszechnie szanowaną i szeroko rozpowszechnioną gałęzią wiedzy. Traktowano ją na równi z innymi obszarami nauki i wykładano jako przedmiot na wielu uniwersytetach.

W chiromancji przyjął się podział, według którego lewa dłoń jest nośnikiem informacji, które przejęliśmy jako część swojego genetycznego dziedzictwa po bliższych i dalszych przodkach. Ma wskazywać na sprawy jakoś już ustalone, zdeterminowane, na które nie ma się bezpośredniego wpływu. Zdaniem niektórych, z dłoni można wydedukować, jakie uzdolnienia ma dana osoba, jak również jej przybliżony iloraz inteligencji, a nawet ilu osobom da ona w przyszłości życie.Natomiast prawa dłoń ma rzekomo ukazywać nasze życie w jego aktywnej formie, to znaczy to, w jaki sposób my na nie wpływamy. Może w jakiś sposób odnosić się do naszych wyborów, tego jak żyjemy. Pewnością ukazuje nasze wszelkie uchybienia przeciw zdrowemu i zrównoważonemu sposobowi życia. Wprawne oko czytającego z dłoni potrafi wydedukować z niej rozwijającą się w czyimś organizmie chorobę, zanim ta da konkretne fizyczne objawy.

 

Linia życia
Jest najprawdopodobniej najlepiej znaną i rozpoznawaną ze wszystkich linii dłoni. Z przyczyn oczywistych wzbudza największe zainteresowanie. Linia ta ma wskazywać, w jakiej jesteśmy kondycji pod względem fizycznym. Wbrew temu, co się w pierwszej kolejności nasuwa na myśl, nie prognozuje ona rzeczywistej długości życia, i wcale nie chodzi tu o faktyczny wymiar tej kreski na naszej dłoni. Można z niej za to odczytać stopień intensywności naszej egzystencji, która, jak wiadomo, pozostawia ślady na naszym ciele. Przerywana linia życia oznacza , że w czyimś życiu następowało wiele zmian, do których trzeba było się dostosować. Z kolei krótka i szeroka linia życia miałaby wskazywać na bardzo dynamiczną egzystencję, niestety, co i rusz trapioną chorobami.

Linia głowy
Może rozpoczynać się w tym samym miejscu, co linia życia. Linia głowy, jak wskazuje jej określenie, wskazuje na sferę intelektualną danej osoby. Może także informować o inwencji, skłonności do abstrakcyjnego myślenia czy o tym, na ile dana osoba jest energiczna i obrotna w załatwianiu wszelkich spraw.
 

Linia serca
Jest odpowiedzialna za emocje, a jej kształt i przebieg mają jakoby ukazywać trwałość i intensywność uczuć. Bardzo długa linia serca znamionuje prawdopodobieństwo wystąpienia skłonności do nadwrażliwości oraz zazdrości. Proste ułożenie linii serca miałoby świadczyć o skłonności do zamykania się w sobie.


Linia przeznaczenia
Ma jakoby przekazywać nowinki dotyczące istotnych zdarzeń czyjegoś życia i wskazywać, w jakim stopniu będzie komuś dane być szczęśliwym. Krótka linia przeznaczenia to rzekomo trudne, ale szczęśliwe życie, natomiast przerywana sugeruje różne strapienia życiowe.

Linia małżeństwa
(Nazywana też linią kontaktu) mówi o tym, czy jest nam pisane stworzyć trwały związek oraz rzekomo o tym, jak bardzo będziemy przywiązani do swojego partnera.

Linia Słońca 
Zwie się ją także linią powodzenia, linią szczęścia lub linią talentów. Zaczyna się u dołu dłoni i ciągnie w kierunku wzgórka Słońca, znajdującego się u podstawy palca serdecznego. Linia Słońca informuje nas o uzdolnieniach danej osoby, jej upodobaniach, szczęściu, powodzeniu życiowym i wrażliwości.


Linia zdrowia 
Zaczyna się pod małym palcem i biegnie ukośnie w kierunku przegubu dłoni. Na podstawie wyglądu linii zdrowia wprawne oko chiromanty wydedukuje jaki jest aktualny stan fizyczny badanej osoby. Podobno z linii tej da się też wywnioskować co nieco o możliwościach intelektualnych posiadacza badanej dłoni.


Linia intuicji (przeczucia)
Nie występuje na każdej dłoni, co nie oznacza bynajmniej, że osoby pozbawione linii intuicji nie miewają wcale przeczuć. Częściej można ją znaleźć na dłoni należącej do kobiety. Linia intuicji ma jakoby znamionować bujną wyobraźnię w połączeniu z bystrym i chłonnym umysłem, wrażliwością, zdecydowaniem w działaniu. Do wymienionych cech warto jeszcze dodać konsekwencję w dążeniu do założonych celów i upór, żywy umysł, wrażliwość, zdecydowanie w działaniu i upór w dążeniu do celu.


Droga Mleczna
To linia o mniejszym znaczeniu niż dotychczas przedstawione, ale znakomicie uzupełnia ogólną charakterystykę osobowości człowieka. Linia Drogi mlecznej rozpoczyna się na dole dłoni i biegnie równolegle do przegubu, a dokładnie do linii ascety. Wskazuje na kreatywność w sferze ogólnej i inwencję w sferze intymnej. Linia ta jest typowa dla artystów i twórców. Bywa, że nie na każdej dłoni się ją znajdzie.

 

 

Portal ezowymiar.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.