logo

W poszukiwaniu korzeni jogi.

16.10.2014 19:40 | Autor: Rafael

Joga jest sanskryckim terminem oznaczającym scalanie lub łączenie. Poprzez uspokojenie umysłu możemy dostąpić wglądu w naturę jaźni. Pozwala to na głębsze poznanie i zrozumienie samego siebie, dlatego też często w kulturze zachodniej joga uważana jest za rodzaj wiary czy religii. Chociaż system jogi ma sporo wspólnego z naukami religijnymi to przede wszystkim jest oparty na osobistym doświadczeniu, a nie na dewocyjnej bierności opartej na dogmatach. Według jogi wszelkie filozoficzne i religijne koncepcje to jedynie wiedza z drugiej ręki. Joga natomiast dąży do poznania prawdy poprzez doświadczenie, jest systemem praktycznym, którego zadaniem jest pomoc w utrzymaniu i rozwoju zdrowia ciała i ducha  


Początki Jogi


Z terminem joga mamy po raz pierwszy do czynienia w Upaniszadach, czyli starej części świętych ksiąg Wed, pochodzących z około 2500 r. p.n.e. To właśnie ta najstarsza część Wed, zwana Wedantą, była fundamentem filozofii oraz nauczania jogi. Kolejnym potwierdzeniem tego, iż joga liczy sobie ponad 4000 lat jest fakt że, wiele statuetek, rzeźb i pieczęci przedstawiających pozycje jogi zostało odnalezionych w okolicach Harappa i Mahanjodaro, gdzie istniała cywilizacja w okresie przedwedyjskim. Według tradycji i mitologii twórcą jogi był bóg Sziwa, który wymyślił poszczególne pozycje jogi dla swej duchowej małżonki Parwati. Miały one być źródłem dobrego samopoczucia i piękna. W interpretacji filozoficznej bóg Sziwa uważany jest za symbol kosmicznej świadomości, a Parwati jest matką całego Wszechświata, joga natomiast to stan zjednoczenia świadomości indywidualnej z Wszechświatem.


Definicja jogi


Joga jest procesem polegającym na utrzymywaniu życiowej równowagi,  pozwalającym na osiągnięcie pełnej kontroli nad wszystkimi stanami naszej świadomości. Aby tego dokonać, trzeba posiąść umiejętność łączenia trzech podstawowych aspektów czasu: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, w jeden ciągły proces. Rozproszenie umysłu, będące efektem emocji, ignorancji czy negatywnych doświadczeń życiowych, uniemożliwia widzenie tej jedności. Zjednoczenie rozrzuconych w czasie doświadczeń jest wynikiem swoistej psychoterapeutycznej drogi i łączy się z wglądem w prawdziwą naturę świadomości.


Samo słowo joga tłumaczone jest jako „jednoczenie" czy „scalanie", natomiast często problemem jest wyjaśnianie, kto z kim lub co z czym ma się łączyć czy jednoczyć. Niezbędne jest podkreślenie, że joga w pierwszym etapie jest procesem dezintegrującym, rozbijającym istniejące schematy świadomościowe. Aby zrozumieć istotę świadomości w owym szerszym wymiarze, musi nastąpić etap separacji. Początkowo następuje „proces od" -  odgradzania się od dotychczasowych przyzwyczajeń i nagromadzonej niepełnej wiedzy, aby następnie przeistoczyć się w „proces do" -  zjednoczenia, integracji czystej świadomości. Nie ma innej drogi do osiągnięcia wewnętrznej jedności niż koncentracja wysiłków we wszystkich planach: fizycznym, psychicznym i duchowym, oraz wzajemna między nimi współpraca.


W księgach Hinduizmu znajdujemy interesujące porównanie, w którym uczeń jogi przedstawiony jest jako rydwan: pojazdem jest ciało fizyczne, pięć koni odpowiada pięciu zmysłom, umysł reprezentują cugle, woźnica to nasz intelekt, a mistrzem jest atman, czyli jaźń. Na drodze jogi największą przeszkodą jest nasz umysł, nieustannie odbierający poprzez zmysły wrażenia świata zewnętrznego. Wrażenia te stanowią „pokarm" dla umysłu. Poznawanie świata za pomocą zmysłów to iluzja (maya), natomiast joga jest procesem umożliwiającym usuwanie tego stanu ułudy i iluzji.


„Mówią, iż zmysły są silne, lecz myśl jest od zmysłów silniejsza, a od myśli, rozum rozpoznający; lecz i ponad rozum wyższy jest On. Więc poznawszy to, co ponad czysty Rozum jest wyższe, w Duchu skupiony, Duchem całą swą kierując naturę, zniwecz, o mocno- orężny, tego wroga: tak trudne do przezwyciężenia pożądanie.”

Bhagavadgita

Portal ezowymiar.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.